This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne. V prvej dekáde tohto milénia sa problém multirezistencie nemocničných patogénov nielen jasne definoval, ale aj viedol k vytvoreniu projektov a iniciatív, ktorých výsledkom má byť vývoj nových antiinfektív práve proti rezistentným patogénom (napr. „10 × ‘20 initiative“; COMBACTE v EÚ). Blížime sa k roku 2020 a objavujú sa prvé reálne výsledky...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu