This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne. V prvej dekáde tohto milénia sa problém multirezistencie nemocničných patogénov nielen jasne definoval, ale aj viedol k vytvoreniu projektov a iniciatív, ktorých výsledkom má byť vývoj nových antiinfektív práve proti rezistentným patogénom (napr. „10 × ‘20 initiative“; COMBACTE v EÚ). Blížime sa k roku 2020 a objavujú sa prvé reálne výsledky...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu