This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne. V prvej dekáde tohto milénia sa problém multirezistencie nemocničných patogénov nielen jasne definoval, ale aj viedol k vytvoreniu projektov a iniciatív, ktorých výsledkom má byť vývoj nových antiinfektív práve proti rezistentným patogénom (napr. „10 × ‘20 initiative“; COMBACTE v EÚ). Blížime sa k roku 2020 a objavujú sa prvé reálne výsledky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu