This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne. V prvej dekáde tohto milénia sa problém multirezistencie nemocničných patogénov nielen jasne definoval, ale aj viedol k vytvoreniu projektov a iniciatív, ktorých výsledkom má byť vývoj nových antiinfektív práve proti rezistentným patogénom (napr. „10 × ‘20 initiative“; COMBACTE v EÚ). Blížime sa k roku 2020 a objavujú sa prvé reálne výsledky...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu