This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne. V prvej dekáde tohto milénia sa problém multirezistencie nemocničných patogénov nielen jasne definoval, ale aj viedol k vytvoreniu projektov a iniciatív, ktorých výsledkom má byť vývoj nových antiinfektív práve proti rezistentným patogénom (napr. „10 × ‘20 initiative“; COMBACTE v EÚ). Blížime sa k roku 2020 a objavujú sa prvé reálne výsledky...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu