This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. kliniky VFN a 1. LF UK, Praha

podzimní měsíce roku 2017 byly v diabetologii jako každý rok časově náročné. Evropský diabetologický kongres EASD proběhl letos v září v Lisabonu a byla zde přednesena řada novinek: jak nové studie o lécích, které již používáme, tak informace o lécích nových, jejichž používání nás teprve čeká. Kardiologové a hypertenziologové diabetologům závidí, kolik nových molekul v posledních letech využívají. A v příštích letech jich bude ještě...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu