This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otvíráte jarní číslo časopisu Diabetology News ročníku 2016. Připravili jsme pro vás přehledový článek doc. Límanové o štítné žláze, přehled o kongresech a seminářích konaných v poslední době a také několik zajímavých souhrnů.   První z nich se týká antihypertenziva nitrendipinu. Nitrendipin je jako kalciový blokátor užíván zejména v kombinační léčbě hypertenze. Diabetologové na tento lék nezapomínají. Kalciový blokátor nitrendipin proniká hematoencefalickou bariérou a výsledky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu