This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otvíráte jarní číslo časopisu Diabetology News ročníku 2016. Připravili jsme pro vás přehledový článek doc. Límanové o štítné žláze, přehled o kongresech a seminářích konaných v poslední době a také několik zajímavých souhrnů.   První z nich se týká antihypertenziva nitrendipinu. Nitrendipin je jako kalciový blokátor užíván zejména v kombinační léčbě hypertenze. Diabetologové na tento lék nezapomínají. Kalciový blokátor nitrendipin proniká hematoencefalickou bariérou a výsledky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu