This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otvíráte jarní číslo časopisu Diabetology News ročníku 2016. Připravili jsme pro vás přehledový článek doc. Límanové o štítné žláze, přehled o kongresech a seminářích konaných v poslední době a také několik zajímavých souhrnů.   První z nich se týká antihypertenziva nitrendipinu. Nitrendipin je jako kalciový blokátor užíván zejména v kombinační léčbě hypertenze. Diabetologové na tento lék nezapomínají. Kalciový blokátor nitrendipin proniká hematoencefalickou bariérou a výsledky...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu