This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte další letošní číslo časopisu Diabetology News. Letní měsíce nejsou v diabetologii určitě okurkovou sezónou. V přehledu informujeme o zajímavých kongresech, které proběhly v červnu, některé na nich prezentované výsledky jsou po celé léto diskutovány v časopisech i na internetu. Do značné míry mění celou diabetologii, ať již studie LEADER, tak například renální část studie EMPA-REG OUTCOME.   O přehledový článek jsme tentokrát požádali prof. Jiřího Widimského....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu