This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte další letošní číslo časopisu Diabetology News. Letní měsíce nejsou v diabetologii určitě okurkovou sezónou. V přehledu informujeme o zajímavých kongresech, které proběhly v červnu, některé na nich prezentované výsledky jsou po celé léto diskutovány v časopisech i na internetu. Do značné míry mění celou diabetologii, ať již studie LEADER, tak například renální část studie EMPA-REG OUTCOME.   O přehledový článek jsme tentokrát požádali prof. Jiřího Widimského....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu