This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte další letošní číslo časopisu Diabetology News. Letní měsíce nejsou v diabetologii určitě okurkovou sezónou. V přehledu informujeme o zajímavých kongresech, které proběhly v červnu, některé na nich prezentované výsledky jsou po celé léto diskutovány v časopisech i na internetu. Do značné míry mění celou diabetologii, ať již studie LEADER, tak například renální část studie EMPA-REG OUTCOME.   O přehledový článek jsme tentokrát požádali prof. Jiřího Widimského....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu