This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte další letošní číslo časopisu Diabetology News. Letní měsíce nejsou v diabetologii určitě okurkovou sezónou. V přehledu informujeme o zajímavých kongresech, které proběhly v červnu, některé na nich prezentované výsledky jsou po celé léto diskutovány v časopisech i na internetu. Do značné míry mění celou diabetologii, ať již studie LEADER, tak například renální část studie EMPA-REG OUTCOME.   O přehledový článek jsme tentokrát požádali prof. Jiřího Widimského....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu