This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Milé kolegyně a kolegové,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte další letošní číslo časopisu Diabetology News. Letní měsíce nejsou v diabetologii určitě okurkovou sezónou. V přehledu informujeme o zajímavých kongresech, které proběhly v červnu, některé na nich prezentované výsledky jsou po celé léto diskutovány v časopisech i na internetu. Do značné míry mění celou diabetologii, ať již studie LEADER, tak například renální část studie EMPA-REG OUTCOME.   O přehledový článek jsme tentokrát požádali prof. Jiřího Widimského....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu