This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Mikrobiom – důležitý a neopomenutelný hráč nejen v imunoterapii

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Co zaznělo na 33rd Annual Meeting SITC 2018   Úvod Od svého objevu v roce 1670 jsou bakterie spojovány s něčím špatným, čemu by se lidé měli vyhýbat. Opak je pravdou. Jen malá část bakterií je prokázaným patogenem spojeným s vážným onemocněním. Většina bilionů bakterií je přirozenou součástí našeho těla a tvoří povrch přirozených a různorodých bariér, které ochraňují lidský organizmus....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu