This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Mikrobiom – důležitý a neopomenutelný hráč nejen v imunoterapii

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Co zaznělo na 33rd Annual Meeting SITC 2018   Úvod Od svého objevu v roce 1670 jsou bakterie spojovány s něčím špatným, čemu by se lidé měli vyhýbat. Opak je pravdou. Jen malá část bakterií je prokázaným patogenem spojeným s vážným onemocněním. Většina bilionů bakterií je přirozenou součástí našeho těla a tvoří povrch přirozených a různorodých bariér, které ochraňují lidský organizmus....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu