This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Mikrobiom – důležitý a neopomenutelný hráč nejen v imunoterapii

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Co zaznělo na 33rd Annual Meeting SITC 2018   Úvod Od svého objevu v roce 1670 jsou bakterie spojovány s něčím špatným, čemu by se lidé měli vyhýbat. Opak je pravdou. Jen malá část bakterií je prokázaným patogenem spojeným s vážným onemocněním. Většina bilionů bakterií je přirozenou součástí našeho těla a tvoří povrch přirozených a různorodých bariér, které ochraňují lidský organizmus....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu