This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Migréna, mladé ženy a magnezium

Jolana Marková

Neurologie TN, Praha

Migréna je chronické záchvatovité onemocnění, postihující jak ženy, tak muže. Během dětství trpí migrénou více chlapců než dívek, ovšem během dospělého života převažuje počet postižených žen nad muži asi trojnásobně. Maximum obtíží mají lidé ve věku 25-45 let, s vrcholem výskytu kolem 40 let věku. Nad 55 let výskyt migrény výrazně klesá jak u žen, tak i u mužů.  ...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu