This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Multidisciplinární léčebný přístup je základem současné onkologické léčby a za rozhodnutí o terapii, včetně časové posloupnosti léčebných modalit, je zodpovědný pracovní tým.   Mezioborová spolupráce představuje základní podmínku pro kvalitu a optimalizaci péče o nemocné. Společná dohoda o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. Doporučené postupy a protokoly nemohou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu