This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Multidisciplinární léčebný přístup je základem současné onkologické léčby a za rozhodnutí o terapii, včetně časové posloupnosti léčebných modalit, je zodpovědný pracovní tým.   Mezioborová spolupráce představuje základní podmínku pro kvalitu a optimalizaci péče o nemocné. Společná dohoda o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. Doporučené postupy a protokoly nemohou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu