This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Multidisciplinární léčebný přístup je základem současné onkologické léčby a za rozhodnutí o terapii, včetně časové posloupnosti léčebných modalit, je zodpovědný pracovní tým.   Mezioborová spolupráce představuje základní podmínku pro kvalitu a optimalizaci péče o nemocné. Společná dohoda o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. Doporučené postupy a protokoly nemohou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu