This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Metformin v léčbě nealkoholické steatózy jater: bezpečnost, účinnost a mechanismus působení

Rouabhia S,1 Milic N, Abenavoli L.

1 Department of Internal Medicine, University Hospital Center Touhami Benfis, Batna, Algeria

Nealkoholická steatóza jater (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) je celosvětově nejběžnějším jaterním onemocněním.   Zahrnuje spektrum chorob od prosté steatózy po nealkoholickou steatohepatitidu. Patofyziologie NAFLD je objasněna jen částečně. Klíčovou roli v rozvoji a progresi NAFLD hraje rezistence vůči inzulinu. V několika studiích bylo prokázáno, že inzulinový senzitizér metformin má účinný pozitivní vliv na...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu