This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Metformin v léčbě nealkoholické steatózy jater: bezpečnost, účinnost a mechanismus působení

Rouabhia S,1 Milic N, Abenavoli L.

1 Department of Internal Medicine, University Hospital Center Touhami Benfis, Batna, Algeria

Nealkoholická steatóza jater (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) je celosvětově nejběžnějším jaterním onemocněním.   Zahrnuje spektrum chorob od prosté steatózy po nealkoholickou steatohepatitidu. Patofyziologie NAFLD je objasněna jen částečně. Klíčovou roli v rozvoji a progresi NAFLD hraje rezistence vůči inzulinu. V několika studiích bylo prokázáno, že inzulinový senzitizér metformin má účinný pozitivní vliv na...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu