This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Metformin v léčbě nealkoholické steatózy jater: bezpečnost, účinnost a mechanismus působení

Rouabhia S,1 Milic N, Abenavoli L.

1 Department of Internal Medicine, University Hospital Center Touhami Benfis, Batna, Algeria

Nealkoholická steatóza jater (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) je celosvětově nejběžnějším jaterním onemocněním.   Zahrnuje spektrum chorob od prosté steatózy po nealkoholickou steatohepatitidu. Patofyziologie NAFLD je objasněna jen částečně. Klíčovou roli v rozvoji a progresi NAFLD hraje rezistence vůči inzulinu. V několika studiích bylo prokázáno, že inzulinový senzitizér metformin má účinný pozitivní vliv na...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu