This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Metformin v léčbě nealkoholické steatózy jater: bezpečnost, účinnost a mechanismus působení

Rouabhia S,1 Milic N, Abenavoli L.

1 Department of Internal Medicine, University Hospital Center Touhami Benfis, Batna, Algeria

Nealkoholická steatóza jater (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) je celosvětově nejběžnějším jaterním onemocněním.   Zahrnuje spektrum chorob od prosté steatózy po nealkoholickou steatohepatitidu. Patofyziologie NAFLD je objasněna jen částečně. Klíčovou roli v rozvoji a progresi NAFLD hraje rezistence vůči inzulinu. V několika studiích bylo prokázáno, že inzulinový senzitizér metformin má účinný pozitivní vliv na...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu