This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 4/2012 Czech edition

Metformin u pacientů s diabetem 1. typu zlepšuje funkci endotelu: výsledky pilotní randomizované studie ověřované placebem

Pitocco D, Zaccardi F, Tarzia P, Milo M, Scavone G, Rizzo P, Pagliaccia F, Nerla R, Franco AD, Manto A, Rocca B, Lanza GA, Crea F, Ghirlanda G.

Jednotka pro péči o diabetiky, Lékařská fakulta Katolické univerzity, Řím, Itálie

CÍLE V několika studiích byl zkoumán dopad léčby metforminem u pacientů s diabetem mellitem 1. typu (type 1 diabetes mellitus – T1DM). Dosud žádná studie však nebyla zaměřena na ovlivnění funkce endotelu u těchto pacientů působením metforminu. Cílem této studie bylo posoudit vliv podávání metforminu na funkci endotelu u pacientů s diabetem 1. typu.   MATERIÁLY A METODY V placebem ověřované, dvojitě zaslepené a 6 měsíců...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu