This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Metformin – stálice léčby nejen diabetu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Letos uplynulo 60 let od uvedení metforminu jako perorálního antidiabetika do klinického použití. Jeho cesta od rostlinného extraktu k všeobecně uznávanému léku byla trnitá a byl během ní nejen veleben, ale i zatracován. Postupně se však z metforminu stal celosvětově respektovaný a používaný lék volby nejen při zjištění diagnózy diabetu 2. typu, ale i v období prediabetu. Nikdo nezpochybňuje jeho další efekty, které široce přesahují...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu