This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Metformin – stálice léčby nejen diabetu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Letos uplynulo 60 let od uvedení metforminu jako perorálního antidiabetika do klinického použití. Jeho cesta od rostlinného extraktu k všeobecně uznávanému léku byla trnitá a byl během ní nejen veleben, ale i zatracován. Postupně se však z metforminu stal celosvětově respektovaný a používaný lék volby nejen při zjištění diagnózy diabetu 2. typu, ale i v období prediabetu. Nikdo nezpochybňuje jeho další efekty, které široce přesahují...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu