This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Metformin – stálice léčby nejen diabetu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Letos uplynulo 60 let od uvedení metforminu jako perorálního antidiabetika do klinického použití. Jeho cesta od rostlinného extraktu k všeobecně uznávanému léku byla trnitá a byl během ní nejen veleben, ale i zatracován. Postupně se však z metforminu stal celosvětově respektovaný a používaný lék volby nejen při zjištění diagnózy diabetu 2. typu, ale i v období prediabetu. Nikdo nezpochybňuje jeho další efekty, které široce přesahují...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu