This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Metformin – stálice léčby nejen diabetu

Alena Šmahelová

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Letos uplynulo 60 let od uvedení metforminu jako perorálního antidiabetika do klinického použití. Jeho cesta od rostlinného extraktu k všeobecně uznávanému léku byla trnitá a byl během ní nejen veleben, ale i zatracován. Postupně se však z metforminu stal celosvětově respektovaný a používaný lék volby nejen při zjištění diagnózy diabetu 2. typu, ale i v období prediabetu. Nikdo nezpochybňuje jeho další efekty, které široce přesahují...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu