This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin inhibuje tvorbu reaktivních forem kyslíku z NADH: ubichinon oxidoreduktázy, čímž omezuje indukci IL-1β a podporuje IL-10 u makrofágů aktivovaných lipopolysacharidem

Kelly B, Tannahill GM, Murphy MP, O’Neill LA

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin, lék první volby v terapii diabetu 2. typu (T2DM), snižuje tvorbu proformy zánětlivého cytokinu interleukin (IL)-1β v reakci na lipopolysacharid (LPS) u makrofágů. Zjistili jsme, že metformin specificky inhiboval tvorbu pro-IL-1β a neměl žádný účinek na faktor nádorové nekrózy α (TNF-α). Metformin navíc podporoval indukci protizánětlivého cytokinu IL-10 v reakci na LPS. Z účinku metforminu jsme vyloučili úlohu AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), protože aktivace...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu