This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin inhibuje tvorbu reaktivních forem kyslíku z NADH: ubichinon oxidoreduktázy, čímž omezuje indukci IL-1β a podporuje IL-10 u makrofágů aktivovaných lipopolysacharidem

Kelly B, Tannahill GM, Murphy MP, O’Neill LA

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin, lék první volby v terapii diabetu 2. typu (T2DM), snižuje tvorbu proformy zánětlivého cytokinu interleukin (IL)-1β v reakci na lipopolysacharid (LPS) u makrofágů. Zjistili jsme, že metformin specificky inhiboval tvorbu pro-IL-1β a neměl žádný účinek na faktor nádorové nekrózy α (TNF-α). Metformin navíc podporoval indukci protizánětlivého cytokinu IL-10 v reakci na LPS. Z účinku metforminu jsme vyloučili úlohu AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), protože aktivace...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu