This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin inhibuje tvorbu reaktivních forem kyslíku z NADH: ubichinon oxidoreduktázy, čímž omezuje indukci IL-1β a podporuje IL-10 u makrofágů aktivovaných lipopolysacharidem

Kelly B, Tannahill GM, Murphy MP, O’Neill LA

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin, lék první volby v terapii diabetu 2. typu (T2DM), snižuje tvorbu proformy zánětlivého cytokinu interleukin (IL)-1β v reakci na lipopolysacharid (LPS) u makrofágů. Zjistili jsme, že metformin specificky inhiboval tvorbu pro-IL-1β a neměl žádný účinek na faktor nádorové nekrózy α (TNF-α). Metformin navíc podporoval indukci protizánětlivého cytokinu IL-10 v reakci na LPS. Z účinku metforminu jsme vyloučili úlohu AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), protože aktivace...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu