This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin inhibuje tvorbu reaktivních forem kyslíku z NADH: ubichinon oxidoreduktázy, čímž omezuje indukci IL-1β a podporuje IL-10 u makrofágů aktivovaných lipopolysacharidem

Kelly B, Tannahill GM, Murphy MP, O’Neill LA

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin, lék první volby v terapii diabetu 2. typu (T2DM), snižuje tvorbu proformy zánětlivého cytokinu interleukin (IL)-1β v reakci na lipopolysacharid (LPS) u makrofágů. Zjistili jsme, že metformin specificky inhiboval tvorbu pro-IL-1β a neměl žádný účinek na faktor nádorové nekrózy α (TNF-α). Metformin navíc podporoval indukci protizánětlivého cytokinu IL-10 v reakci na LPS. Z účinku metforminu jsme vyloučili úlohu AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), protože aktivace...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu