This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2013 Czech edition

Metastázy epitelových neuroendokrinních tumorů do prsu – omyl není nutný

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2

1 Bioptická laboratoř s.r.o.
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava

Úvod Diagnostika metastáz extramamárních tumorů (MET) do prsu zůstává i pro patologa specialistu nesmírně obtížnou a případný omyl není vyloučen. Důvodem jsou zejména tyto skutečnosti: Zaprvé, jde o relativně vzácné léze, které patolog v záplavě rutinní praxe běžně neočekává. Četnost MET se uvádí kolem 1 % všech maligních nádoru prsu, sekční statistiky zmiňují až 10 %.(1-5) Přibližně 30 % MET je pak...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu