This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2013 Czech edition

Metastázy epitelových neuroendokrinních tumorů do prsu – omyl není nutný

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2

1 Bioptická laboratoř s.r.o.
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava

Úvod Diagnostika metastáz extramamárních tumorů (MET) do prsu zůstává i pro patologa specialistu nesmírně obtížnou a případný omyl není vyloučen. Důvodem jsou zejména tyto skutečnosti: Zaprvé, jde o relativně vzácné léze, které patolog v záplavě rutinní praxe běžně neočekává. Četnost MET se uvádí kolem 1 % všech maligních nádoru prsu, sekční statistiky zmiňují až 10 %.(1-5) Přibližně 30 % MET je pak...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu