This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2013 Czech edition

Metastázy epitelových neuroendokrinních tumorů do prsu – omyl není nutný

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2

1 Bioptická laboratoř s.r.o.
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava

Úvod Diagnostika metastáz extramamárních tumorů (MET) do prsu zůstává i pro patologa specialistu nesmírně obtížnou a případný omyl není vyloučen. Důvodem jsou zejména tyto skutečnosti: Zaprvé, jde o relativně vzácné léze, které patolog v záplavě rutinní praxe běžně neočekává. Četnost MET se uvádí kolem 1 % všech maligních nádoru prsu, sekční statistiky zmiňují až 10 %.(1-5) Přibližně 30 % MET je pak...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu