This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2013 Czech edition

Metastázy epitelových neuroendokrinních tumorů do prsu – omyl není nutný

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2

1 Bioptická laboratoř s.r.o.
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava

Úvod Diagnostika metastáz extramamárních tumorů (MET) do prsu zůstává i pro patologa specialistu nesmírně obtížnou a případný omyl není vyloučen. Důvodem jsou zejména tyto skutečnosti: Zaprvé, jde o relativně vzácné léze, které patolog v záplavě rutinní praxe běžně neočekává. Četnost MET se uvádí kolem 1 % všech maligních nádoru prsu, sekční statistiky zmiňují až 10 %.(1-5) Přibližně 30 % MET je pak...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu