This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2013 Czech edition

Metastázy epitelových neuroendokrinních tumorů do prsu – omyl není nutný

Zdeněk Kinkor1, Iveta Mečiarová2

1 Bioptická laboratoř s.r.o.
2 Alfa Medical Patológia, FN Ružinov, Bratislava

Úvod Diagnostika metastáz extramamárních tumorů (MET) do prsu zůstává i pro patologa specialistu nesmírně obtížnou a případný omyl není vyloučen. Důvodem jsou zejména tyto skutečnosti: Zaprvé, jde o relativně vzácné léze, které patolog v záplavě rutinní praxe běžně neočekává. Četnost MET se uvádí kolem 1 % všech maligních nádoru prsu, sekční statistiky zmiňují až 10 %.(1-5) Přibližně 30 % MET je pak...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu