This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Metastatický renálny karcinóm – systémová liečba a jej nežiaduce účinky

Mária Rečková

POKO Poprad

Abstrakt Prognóza pacientov s metastatickým renálnym karcinómom sa príchodom nových cielených liekov podstatne zlepšila, avšak dlhodobú remisiu je možné docieliť len v určitej selektovanej skupine pomocou liečby s vysokodávkovaným interleukínom-2. V súčasnosti hľadáme najúčinnejšiu liečebnú sekvenciu už známych liekov ako aj nové lieky, z ktorých výrazný efekt preukázali tzv. imunitné “checkpoint” inhibítory. Článok je prehľadom systémovej liečby metastatického renálneho karcinómu...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu