This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Metastatický renálny karcinóm – systémová liečba a jej nežiaduce účinky

Mária Rečková

POKO Poprad

Abstrakt Prognóza pacientov s metastatickým renálnym karcinómom sa príchodom nových cielených liekov podstatne zlepšila, avšak dlhodobú remisiu je možné docieliť len v určitej selektovanej skupine pomocou liečby s vysokodávkovaným interleukínom-2. V súčasnosti hľadáme najúčinnejšiu liečebnú sekvenciu už známych liekov ako aj nové lieky, z ktorých výrazný efekt preukázali tzv. imunitné “checkpoint” inhibítory. Článok je prehľadom systémovej liečby metastatického renálneho karcinómu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu