This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Metastatický renálny karcinóm – systémová liečba a jej nežiaduce účinky

Mária Rečková

POKO Poprad

Abstrakt Prognóza pacientov s metastatickým renálnym karcinómom sa príchodom nových cielených liekov podstatne zlepšila, avšak dlhodobú remisiu je možné docieliť len v určitej selektovanej skupine pomocou liečby s vysokodávkovaným interleukínom-2. V súčasnosti hľadáme najúčinnejšiu liečebnú sekvenciu už známych liekov ako aj nové lieky, z ktorých výrazný efekt preukázali tzv. imunitné “checkpoint” inhibítory. Článok je prehľadom systémovej liečby metastatického renálneho karcinómu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu