This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Metastatický BRAF V600 pozitivní melanom: existují jednoznačná doporučení pro léčbu 1. linie?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Imunoterapie s využitím anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek a cílená léčba BRAF a MEK inhibitory jsou v současné době nejúčinnější léčebné postupy u metastazujícího melanomu. Do klinického využití byly zavedeny přibližně ve stejném období, obě terapeutické metody vykazují vyšší četnost léčebných odpovědí než chemoterapie a obě prodlužují dobu do progrese i celkové přežívání pacientů. Cílená léčba je vázána na přítomnost BRAF V600 mutace, účinnost imunoterapie není stavem...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu