This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Metastatický BRAF V600 pozitivní melanom: existují jednoznačná doporučení pro léčbu 1. linie?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Imunoterapie s využitím anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek a cílená léčba BRAF a MEK inhibitory jsou v současné době nejúčinnější léčebné postupy u metastazujícího melanomu. Do klinického využití byly zavedeny přibližně ve stejném období, obě terapeutické metody vykazují vyšší četnost léčebných odpovědí než chemoterapie a obě prodlužují dobu do progrese i celkové přežívání pacientů. Cílená léčba je vázána na přítomnost BRAF V600 mutace, účinnost imunoterapie není stavem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu