This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Metastatický BRAF V600 pozitivní melanom: existují jednoznačná doporučení pro léčbu 1. linie?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Imunoterapie s využitím anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek a cílená léčba BRAF a MEK inhibitory jsou v současné době nejúčinnější léčebné postupy u metastazujícího melanomu. Do klinického využití byly zavedeny přibližně ve stejném období, obě terapeutické metody vykazují vyšší četnost léčebných odpovědí než chemoterapie a obě prodlužují dobu do progrese i celkové přežívání pacientů. Cílená léčba je vázána na přítomnost BRAF V600 mutace, účinnost imunoterapie není stavem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu