This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Metastatický BRAF V600 pozitivní melanom: existují jednoznačná doporučení pro léčbu 1. linie?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Imunoterapie s využitím anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek a cílená léčba BRAF a MEK inhibitory jsou v současné době nejúčinnější léčebné postupy u metastazujícího melanomu. Do klinického využití byly zavedeny přibližně ve stejném období, obě terapeutické metody vykazují vyšší četnost léčebných odpovědí než chemoterapie a obě prodlužují dobu do progrese i celkové přežívání pacientů. Cílená léčba je vázána na přítomnost BRAF V600 mutace, účinnost imunoterapie není stavem...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu