This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Metastatický BRAF V600 pozitivní melanom: existují jednoznačná doporučení pro léčbu 1. linie?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Imunoterapie s využitím anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek a cílená léčba BRAF a MEK inhibitory jsou v současné době nejúčinnější léčebné postupy u metastazujícího melanomu. Do klinického využití byly zavedeny přibližně ve stejném období, obě terapeutické metody vykazují vyšší četnost léčebných odpovědí než chemoterapie a obě prodlužují dobu do progrese i celkové přežívání pacientů. Cílená léčba je vázána na přítomnost BRAF V600 mutace, účinnost imunoterapie není stavem...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu