This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Měření kognitivních schopností u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jiří Motýl, Lucie Friedová, Jana Blahová Dušánková

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kognitivní potíže se vyskytují až u poloviny lidí s roztroušenou sklerózou (RS) nezávisle na stadiu onemocnění. Kognitivní deficit při RS je spojován s vyšším rizikem horšího průběhu onemocnění, se zhoršováním kvality života a s předčasnou ztrátou zaměstnání. V článku probíráme praktické tipy a úskalí vyšetření kognitivních funkcí v českých RS centrech. V Česku jsou pro diagnostiku kognitivního deficitu při RS validovány neuropsychologické testové baterie...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu