This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Měření kognitivních schopností u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jiří Motýl, Lucie Friedová, Jana Blahová Dušánková

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kognitivní potíže se vyskytují až u poloviny lidí s roztroušenou sklerózou (RS) nezávisle na stadiu onemocnění. Kognitivní deficit při RS je spojován s vyšším rizikem horšího průběhu onemocnění, se zhoršováním kvality života a s předčasnou ztrátou zaměstnání. V článku probíráme praktické tipy a úskalí vyšetření kognitivních funkcí v českých RS centrech. V Česku jsou pro diagnostiku kognitivního deficitu při RS validovány neuropsychologické testové baterie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu