This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Měření kognitivních schopností u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jiří Motýl, Lucie Friedová, Jana Blahová Dušánková

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kognitivní potíže se vyskytují až u poloviny lidí s roztroušenou sklerózou (RS) nezávisle na stadiu onemocnění. Kognitivní deficit při RS je spojován s vyšším rizikem horšího průběhu onemocnění, se zhoršováním kvality života a s předčasnou ztrátou zaměstnání. V článku probíráme praktické tipy a úskalí vyšetření kognitivních funkcí v českých RS centrech. V Česku jsou pro diagnostiku kognitivního deficitu při RS validovány neuropsychologické testové baterie...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu