This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Měření kognitivních schopností u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jiří Motýl, Lucie Friedová, Jana Blahová Dušánková

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kognitivní potíže se vyskytují až u poloviny lidí s roztroušenou sklerózou (RS) nezávisle na stadiu onemocnění. Kognitivní deficit při RS je spojován s vyšším rizikem horšího průběhu onemocnění, se zhoršováním kvality života a s předčasnou ztrátou zaměstnání. V článku probíráme praktické tipy a úskalí vyšetření kognitivních funkcí v českých RS centrech. V Česku jsou pro diagnostiku kognitivního deficitu při RS validovány neuropsychologické testové baterie...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu