This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Měření kognitivních schopností u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jiří Motýl, Lucie Friedová, Jana Blahová Dušánková

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kognitivní potíže se vyskytují až u poloviny lidí s roztroušenou sklerózou (RS) nezávisle na stadiu onemocnění. Kognitivní deficit při RS je spojován s vyšším rizikem horšího průběhu onemocnění, se zhoršováním kvality života a s předčasnou ztrátou zaměstnání. V článku probíráme praktické tipy a úskalí vyšetření kognitivních funkcí v českých RS centrech. V Česku jsou pro diagnostiku kognitivního deficitu při RS validovány neuropsychologické testové baterie...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu