This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Měníme kvalitu života nemocných cystickou fibrózou již 30 let

Simona Zábranská

Ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Skupina rodičů dětí nemocných CF založila v roce 1992 občanské sdružení, jehož hlavní cíl byl sdílet informace o tomto onemocnění a zajistit moderní přístrojové vybavení. Činnost Klubu se proměňovala v reakci na aktuální potřeby a nové možnosti léčby. Po celou dobu organizaci řídí rodiče a dospělí nemocní CF. V současnosti je Klub CF respektovanou pacientskou organizací s více než 500 členy. Díky účasti na edukačních pobytech...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu