This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Měníme kvalitu života nemocných cystickou fibrózou již 30 let

Simona Zábranská

Ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Skupina rodičů dětí nemocných CF založila v roce 1992 občanské sdružení, jehož hlavní cíl byl sdílet informace o tomto onemocnění a zajistit moderní přístrojové vybavení. Činnost Klubu se proměňovala v reakci na aktuální potřeby a nové možnosti léčby. Po celou dobu organizaci řídí rodiče a dospělí nemocní CF. V současnosti je Klub CF respektovanou pacientskou organizací s více než 500 členy. Díky účasti na edukačních pobytech...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu