This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Mění glifloziny klinickou praxi?

Kristýna Čillíková

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Inhibitor SGLT-2 empagliflozin prokázal, jak je známo, kardioprotektivní a nefroprotektivní účinky u pacientů s diabetem 2. typu a přidruženým kardiovaskulárním onemocněním. Následné randomizované studie potvrdily jeho přínos v podobě snížení hospitalizací pro srdeční selhání (HF) u pacientů s HF bez ohledu na přítomnost diabetu. V nedávné době se prokázal benefit také u pacientů s HF se zachovalou ejekční frakcí, pro něž byly léčebné možnosti dosud velmi...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu