This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Mění glifloziny klinickou praxi?

Kristýna Čillíková

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Inhibitor SGLT-2 empagliflozin prokázal, jak je známo, kardioprotektivní a nefroprotektivní účinky u pacientů s diabetem 2. typu a přidruženým kardiovaskulárním onemocněním. Následné randomizované studie potvrdily jeho přínos v podobě snížení hospitalizací pro srdeční selhání (HF) u pacientů s HF bez ohledu na přítomnost diabetu. V nedávné době se prokázal benefit také u pacientů s HF se zachovalou ejekční frakcí, pro něž byly léčebné možnosti dosud velmi...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu