This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Mění glifloziny klinickou praxi?

Kristýna Čillíková

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Inhibitor SGLT-2 empagliflozin prokázal, jak je známo, kardioprotektivní a nefroprotektivní účinky u pacientů s diabetem 2. typu a přidruženým kardiovaskulárním onemocněním. Následné randomizované studie potvrdily jeho přínos v podobě snížení hospitalizací pro srdeční selhání (HF) u pacientů s HF bez ohledu na přítomnost diabetu. V nedávné době se prokázal benefit také u pacientů s HF se zachovalou ejekční frakcí, pro něž byly léčebné možnosti dosud velmi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu