This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Mechanizmy účinku DMD a ich imunologický vplyv na sekvenčnú liečbu

Eva Recmanová

Neurologické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

Súhrn Liečebné možnosti relaps-remitentnej formy roztrúsenej sklerózy (RR RS) sa v posledných 10 rokoch značne rozšírili schválením nových liečivých preparátov (disease modifying drugs, DMD). Všetky tieto biologické liečivá znižujú imunitne sprostredkované zápalové procesy centrálneho nervového systému, čo vedie ku klinickej aj k rádiologickej stabilizácii choroby. Niektoré DMD majú dlhodobý účinok na imunitný systém alebo je ich podávanie spojené...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu