This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Mechanizmy účinku DMD a ich imunologický vplyv na sekvenčnú liečbu

Eva Recmanová

Neurologické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

Súhrn Liečebné možnosti relaps-remitentnej formy roztrúsenej sklerózy (RR RS) sa v posledných 10 rokoch značne rozšírili schválením nových liečivých preparátov (disease modifying drugs, DMD). Všetky tieto biologické liečivá znižujú imunitne sprostredkované zápalové procesy centrálneho nervového systému, čo vedie ku klinickej aj k rádiologickej stabilizácii choroby. Niektoré DMD majú dlhodobý účinok na imunitný systém alebo je ich podávanie spojené...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu