This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Mechanizmy účinku DMD a ich imunologický vplyv na sekvenčnú liečbu

Eva Recmanová

Neurologické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

Súhrn Liečebné možnosti relaps-remitentnej formy roztrúsenej sklerózy (RR RS) sa v posledných 10 rokoch značne rozšírili schválením nových liečivých preparátov (disease modifying drugs, DMD). Všetky tieto biologické liečivá znižujú imunitne sprostredkované zápalové procesy centrálneho nervového systému, čo vedie ku klinickej aj k rádiologickej stabilizácii choroby. Niektoré DMD majú dlhodobý účinok na imunitný systém alebo je ich podávanie spojené...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu