This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Mechanizmy účinku DMD a ich imunologický vplyv na sekvenčnú liečbu

Eva Recmanová

Neurologické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

Súhrn Liečebné možnosti relaps-remitentnej formy roztrúsenej sklerózy (RR RS) sa v posledných 10 rokoch značne rozšírili schválením nových liečivých preparátov (disease modifying drugs, DMD). Všetky tieto biologické liečivá znižujú imunitne sprostredkované zápalové procesy centrálneho nervového systému, čo vedie ku klinickej aj k rádiologickej stabilizácii choroby. Niektoré DMD majú dlhodobý účinok na imunitný systém alebo je ich podávanie spojené...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu