This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Mechanizmy účinku DMD a ich imunologický vplyv na sekvenčnú liečbu

Eva Recmanová

Neurologické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

Súhrn Liečebné možnosti relaps-remitentnej formy roztrúsenej sklerózy (RR RS) sa v posledných 10 rokoch značne rozšírili schválením nových liečivých preparátov (disease modifying drugs, DMD). Všetky tieto biologické liečivá znižujú imunitne sprostredkované zápalové procesy centrálneho nervového systému, čo vedie ku klinickej aj k rádiologickej stabilizácii choroby. Niektoré DMD majú dlhodobý účinok na imunitný systém alebo je ich podávanie spojené...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu