This site is intended for healthcare professionals

Matiáško rástol pomaly, bez nadobličiek, s novým syndrómom MIRAGE

Denisa Ilenčíková

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Inštitút lekárskej genetiky, Keplerova univerzita, Med Camp IV, Linz, Rakúsko

Matiáško sa narodil zdravým rodičom ako druhé dieťa. Jeho staršia sestra je zdravá. Už počas vnútromaternicového vývinu sa uňho zistilo výrazné zaostávanie v raste. Narodil sa predčasne v 32. + 3. gestačnom týždni cisárskym rezom práve pre vnútromaternicové zaostávanie v raste (IUGR) a oligohydramnion. Jeho pôrodná hmotnosť bola 996 g, pôrodná dĺžka 39 cm a obvod hlavičky 26 cm. Okrem problematickej popôrodnej adaptácie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu