This site is intended for healthcare professionals

Matiáško rástol pomaly, bez nadobličiek, s novým syndrómom MIRAGE

Denisa Ilenčíková

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
Inštitút lekárskej genetiky, Keplerova univerzita, Med Camp IV, Linz, Rakúsko

Matiáško sa narodil zdravým rodičom ako druhé dieťa. Jeho staršia sestra je zdravá. Už počas vnútromaternicového vývinu sa uňho zistilo výrazné zaostávanie v raste. Narodil sa predčasne v 32. + 3. gestačnom týždni cisárskym rezom práve pre vnútromaternicové zaostávanie v raste (IUGR) a oligohydramnion. Jeho pôrodná hmotnosť bola 996 g, pôrodná dĺžka 39 cm a obvod hlavičky 26 cm. Okrem problematickej popôrodnej adaptácie...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu