This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

MammaPrint a BluePrint: multigenové testování a jeho využití v klinické praxi

Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

souhrn Pro stanovení optimální strategie adjuvantní léčby u pacientek s luminálním B HER2 negativním karcinomem jsou využívány nejenom standardní klinicko-patologické prediktivní a prognostické faktory, ale v současné době v indikovaných případech i multigenové testy, pomocí kterých lze individualizovat adjuvantní terapii. Kazuistické sdělení prezentuje možnost využití multigenového testování v klinické praxi. Klíčová slova: multigenové testování, MammaPrint, BluePrint   ÚVOD Karcinom prsu je onemocnění...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu