This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

MammaPrint a BluePrint: multigenové testování a jeho využití v klinické praxi

Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

souhrn Pro stanovení optimální strategie adjuvantní léčby u pacientek s luminálním B HER2 negativním karcinomem jsou využívány nejenom standardní klinicko-patologické prediktivní a prognostické faktory, ale v současné době v indikovaných případech i multigenové testy, pomocí kterých lze individualizovat adjuvantní terapii. Kazuistické sdělení prezentuje možnost využití multigenového testování v klinické praxi. Klíčová slova: multigenové testování, MammaPrint, BluePrint   ÚVOD Karcinom prsu je onemocnění...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu