This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

MammaPrint a BluePrint: multigenové testování a jeho využití v klinické praxi

Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

souhrn Pro stanovení optimální strategie adjuvantní léčby u pacientek s luminálním B HER2 negativním karcinomem jsou využívány nejenom standardní klinicko-patologické prediktivní a prognostické faktory, ale v současné době v indikovaných případech i multigenové testy, pomocí kterých lze individualizovat adjuvantní terapii. Kazuistické sdělení prezentuje možnost využití multigenového testování v klinické praxi. Klíčová slova: multigenové testování, MammaPrint, BluePrint   ÚVOD Karcinom prsu je onemocnění...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu