This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer

MammaPrint a BluePrint: kazuistické sdělení o možnosti jejich využití v klinické praxi

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

ÚVOD Léčba časného karcinomu prsu je založena zejména na stadiu nemoci a subtypu. V obou parametrech se ale v klinické praxi setkáváme s případy, které jsou pro jednoznačnou indikaci léčby a/nebo posouzení prognózy nemoci hraniční. Klíčová slova: MammaPrint, BluePrint, multigenové testování, molekulární podtypy   U hormonálně pozitivního (ER+) karcinomu prsu je pro predikci prognózy klíčová...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu