This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

„Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo”

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK Plzeň

Když 20. června 1969 pronesl z povrchu Měsíce Neil Armstrong tuto památnou větu, těžko mohl tušit, jak často si ji bude lidstvo připomínat. Když Steve Jobs přišel s IMacem, IPodem, IPadem a s IPhonem, mnoho lidí nechápalo, k čemu vlastně bude dobrý telefon s velkou obrazovkou, do kterého v té době nešlo instalovat žádné programy. Dnes přes...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu