This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

„Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo”

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK Plzeň

Když 20. června 1969 pronesl z povrchu Měsíce Neil Armstrong tuto památnou větu, těžko mohl tušit, jak často si ji bude lidstvo připomínat. Když Steve Jobs přišel s IMacem, IPodem, IPadem a s IPhonem, mnoho lidí nechápalo, k čemu vlastně bude dobrý telefon s velkou obrazovkou, do kterého v té době nešlo instalovat žádné programy. Dnes přes...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu