This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Maligní melanom:

Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oblast systémové léčby maligního melanomu prodělala v posledních několika letech vývoj, který se může jevit jako téměř raketový, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že do té doby se ve farmakoterapii tohoto onemocnění po několik desítek let nic neudálo a léky, které jsme dosud používali, byly zavedeny nikoliv na základě dat prokazujících jejich účinnost, ale spíše jsme je zdědili z období, kdy úroveň důkazů...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu