This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Maligní melanom:

Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oblast systémové léčby maligního melanomu prodělala v posledních několika letech vývoj, který se může jevit jako téměř raketový, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že do té doby se ve farmakoterapii tohoto onemocnění po několik desítek let nic neudálo a léky, které jsme dosud používali, byly zavedeny nikoliv na základě dat prokazujících jejich účinnost, ale spíše jsme je zdědili z období, kdy úroveň důkazů...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu