This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Maligní melanom:

Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oblast systémové léčby maligního melanomu prodělala v posledních několika letech vývoj, který se může jevit jako téměř raketový, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že do té doby se ve farmakoterapii tohoto onemocnění po několik desítek let nic neudálo a léky, které jsme dosud používali, byly zavedeny nikoliv na základě dat prokazujících jejich účinnost, ale spíše jsme je zdědili z období, kdy úroveň důkazů...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu