This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Maligní melanom:

Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oblast systémové léčby maligního melanomu prodělala v posledních několika letech vývoj, který se může jevit jako téměř raketový, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že do té doby se ve farmakoterapii tohoto onemocnění po několik desítek let nic neudálo a léky, které jsme dosud používali, byly zavedeny nikoliv na základě dat prokazujících jejich účinnost, ale spíše jsme je zdědili z období, kdy úroveň důkazů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu