This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Maligní melanom:

Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oblast systémové léčby maligního melanomu prodělala v posledních několika letech vývoj, který se může jevit jako téměř raketový, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že do té doby se ve farmakoterapii tohoto onemocnění po několik desítek let nic neudálo a léky, které jsme dosud používali, byly zavedeny nikoliv na základě dat prokazujících jejich účinnost, ale spíše jsme je zdědili z období, kdy úroveň důkazů...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu