This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Magnezium ve zdraví a nemoci

Zdeněk Zadák

Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Biologická a metabolická role magnezia Magnezium je jedenáctý nejčastější anorganický prvek v lidském těle. Je také osmým nejčastějším prvkem v zemské kůře a hned po sodíku a chloru je třetím nejčastějším prvkem mořské vody. Z této snadné dostupnosti je logické, že byl v evoluci metabolických dějů na předních místech ve výstavbě tkání, regulaci funkce enzymů a jako součást podpůrných orgánů. V metabolických dějích, především v procesu získávání energie,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu