This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Magnezium ve zdraví a nemoci

Zdeněk Zadák

Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Biologická a metabolická role magnezia Magnezium je jedenáctý nejčastější anorganický prvek v lidském těle. Je také osmým nejčastějším prvkem v zemské kůře a hned po sodíku a chloru je třetím nejčastějším prvkem mořské vody. Z této snadné dostupnosti je logické, že byl v evoluci metabolických dějů na předních místech ve výstavbě tkání, regulaci funkce enzymů a jako součást podpůrných orgánů. V metabolických dějích, především v procesu získávání energie,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu