This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Magnezium ve zdraví a nemoci

Zdeněk Zadák

Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Biologická a metabolická role magnezia Magnezium je jedenáctý nejčastější anorganický prvek v lidském těle. Je také osmým nejčastějším prvkem v zemské kůře a hned po sodíku a chloru je třetím nejčastějším prvkem mořské vody. Z této snadné dostupnosti je logické, že byl v evoluci metabolických dějů na předních místech ve výstavbě tkání, regulaci funkce enzymů a jako součást podpůrných orgánů. V metabolických dějích, především v procesu získávání energie,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu