This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Má bevacizumab místo v paliativní onkologické léčbě mladých pacientek s karcinomem prsu?

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Metastatický karcinom prsu (dále jen „MBC“) je nevyléčitelné onemocnění. Medián celkového přežití (dále jen „OS“) nemocných s metastatickým HER2- / HR negativním karcinomem prsu se pohybuje kolem 9–12 měsíců. Triple negativní karcinom prsu (dále jen „TNBC“) má léčebné možnosti omezené vzhledem k nepřítomnosti vhodných cílů na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky. Většina studií s bevacizumabem u MBC proběhla u neselektované...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu