This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Má bevacizumab místo v paliativní onkologické léčbě mladých pacientek s karcinomem prsu?

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Metastatický karcinom prsu (dále jen „MBC“) je nevyléčitelné onemocnění. Medián celkového přežití (dále jen „OS“) nemocných s metastatickým HER2- / HR negativním karcinomem prsu se pohybuje kolem 9–12 měsíců. Triple negativní karcinom prsu (dále jen „TNBC“) má léčebné možnosti omezené vzhledem k nepřítomnosti vhodných cílů na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky. Většina studií s bevacizumabem u MBC proběhla u neselektované...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu