This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Má bevacizumab místo v paliativní onkologické léčbě mladých pacientek s karcinomem prsu?

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Metastatický karcinom prsu (dále jen „MBC“) je nevyléčitelné onemocnění. Medián celkového přežití (dále jen „OS“) nemocných s metastatickým HER2- / HR negativním karcinomem prsu se pohybuje kolem 9–12 měsíců. Triple negativní karcinom prsu (dále jen „TNBC“) má léčebné možnosti omezené vzhledem k nepřítomnosti vhodných cílů na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky. Většina studií s bevacizumabem u MBC proběhla u neselektované...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu