This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Má bevacizumab místo v paliativní onkologické léčbě mladých pacientek s karcinomem prsu?

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Metastatický karcinom prsu (dále jen „MBC“) je nevyléčitelné onemocnění. Medián celkového přežití (dále jen „OS“) nemocných s metastatickým HER2- / HR negativním karcinomem prsu se pohybuje kolem 9–12 měsíců. Triple negativní karcinom prsu (dále jen „TNBC“) má léčebné možnosti omezené vzhledem k nepřítomnosti vhodných cílů na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky. Většina studií s bevacizumabem u MBC proběhla u neselektované...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu