This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Má bevacizumab místo v paliativní onkologické léčbě mladých pacientek s karcinomem prsu?

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Metastatický karcinom prsu (dále jen „MBC“) je nevyléčitelné onemocnění. Medián celkového přežití (dále jen „OS“) nemocných s metastatickým HER2- / HR negativním karcinomem prsu se pohybuje kolem 9–12 měsíců. Triple negativní karcinom prsu (dále jen „TNBC“) má léčebné možnosti omezené vzhledem k nepřítomnosti vhodných cílů na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky. Většina studií s bevacizumabem u MBC proběhla u neselektované...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu