This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

M-RCC u pacienta s komorbiditou léčeného bioterapií pazopanibem

Tomáš Vlásek

Onkologické oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav

Úvod Na našem pracovišti máme možnost léčit nemocné s pokročilým karcinomem ledviny. Zkušenosti máme již téměř desetileté. Postupně zaváděná biologická léčba představuje zřetelné zlepšení léčebných výsledků nejen ve smyslu prodloužení přežití, ale i kvality života těchto pacientů. To platí hlavně v porovnání s dnes již víceméně historickou léčbou imunoterapií cytokiny. Z klinické praxe však můžeme potvrdit, že i různé typy cílené léčby mají...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu