This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

M-RCC u pacienta s komorbiditou léčeného bioterapií pazopanibem

Tomáš Vlásek

Onkologické oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav

Úvod Na našem pracovišti máme možnost léčit nemocné s pokročilým karcinomem ledviny. Zkušenosti máme již téměř desetileté. Postupně zaváděná biologická léčba představuje zřetelné zlepšení léčebných výsledků nejen ve smyslu prodloužení přežití, ale i kvality života těchto pacientů. To platí hlavně v porovnání s dnes již víceméně historickou léčbou imunoterapií cytokiny. Z klinické praxe však můžeme potvrdit, že i různé typy cílené léčby mají...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu