This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

M-RCC u pacienta s komorbiditou léčeného bioterapií pazopanibem

Tomáš Vlásek

Onkologické oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav

Úvod Na našem pracovišti máme možnost léčit nemocné s pokročilým karcinomem ledviny. Zkušenosti máme již téměř desetileté. Postupně zaváděná biologická léčba představuje zřetelné zlepšení léčebných výsledků nejen ve smyslu prodloužení přežití, ale i kvality života těchto pacientů. To platí hlavně v porovnání s dnes již víceméně historickou léčbou imunoterapií cytokiny. Z klinické praxe však můžeme potvrdit, že i různé typy cílené léčby mají...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu