This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

M-RCC u pacienta s komorbiditou léčeného bioterapií pazopanibem

Tomáš Vlásek

Onkologické oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav

Úvod Na našem pracovišti máme možnost léčit nemocné s pokročilým karcinomem ledviny. Zkušenosti máme již téměř desetileté. Postupně zaváděná biologická léčba představuje zřetelné zlepšení léčebných výsledků nejen ve smyslu prodloužení přežití, ale i kvality života těchto pacientů. To platí hlavně v porovnání s dnes již víceméně historickou léčbou imunoterapií cytokiny. Z klinické praxe však můžeme potvrdit, že i různé typy cílené léčby mají...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu