This site is intended for healthcare professionals

Liečba ranovej infekcie po sternotómii

Štefan Podhradský

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Súhrn Problematiku liečby ranových infekcií rieši v súčasnosti každé chirurgické oddelenie. Infekcie kože a mäkkých tkanív patria totiž z hľadiska počtu a závažnosti prípadov do prvej päťky infekčných komplikácií.(1) Ich výskyt spôsobuje pacientovi dlhotrvajúce dôsledky a rovnako náročnosť manažmentu liečby týchto infekcií ovplyvňuje výkonnosť a finančnú kondíciu ošetrujúceho oddelenia. V kazuistike opisujeme liečbu hlbokej ranovej infekcie u pacienta po kardiochirurgickom výkone pomocou nového cefalosporínu 5....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu