This site is intended for healthcare professionals

Liečba ranovej infekcie po sternotómii

Štefan Podhradský

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Súhrn Problematiku liečby ranových infekcií rieši v súčasnosti každé chirurgické oddelenie. Infekcie kože a mäkkých tkanív patria totiž z hľadiska počtu a závažnosti prípadov do prvej päťky infekčných komplikácií.(1) Ich výskyt spôsobuje pacientovi dlhotrvajúce dôsledky a rovnako náročnosť manažmentu liečby týchto infekcií ovplyvňuje výkonnosť a finančnú kondíciu ošetrujúceho oddelenia. V kazuistike opisujeme liečbu hlbokej ranovej infekcie u pacienta po kardiochirurgickom výkone pomocou nového cefalosporínu 5....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu