This site is intended for healthcare professionals

Liečba ranovej infekcie po sternotómii

Štefan Podhradský

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Súhrn Problematiku liečby ranových infekcií rieši v súčasnosti každé chirurgické oddelenie. Infekcie kože a mäkkých tkanív patria totiž z hľadiska počtu a závažnosti prípadov do prvej päťky infekčných komplikácií.(1) Ich výskyt spôsobuje pacientovi dlhotrvajúce dôsledky a rovnako náročnosť manažmentu liečby týchto infekcií ovplyvňuje výkonnosť a finančnú kondíciu ošetrujúceho oddelenia. V kazuistike opisujeme liečbu hlbokej ranovej infekcie u pacienta po kardiochirurgickom výkone pomocou nového cefalosporínu 5....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu