This site is intended for healthcare professionals

Liečba ranovej infekcie po sternotómii

Štefan Podhradský

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Súhrn Problematiku liečby ranových infekcií rieši v súčasnosti každé chirurgické oddelenie. Infekcie kože a mäkkých tkanív patria totiž z hľadiska počtu a závažnosti prípadov do prvej päťky infekčných komplikácií.(1) Ich výskyt spôsobuje pacientovi dlhotrvajúce dôsledky a rovnako náročnosť manažmentu liečby týchto infekcií ovplyvňuje výkonnosť a finančnú kondíciu ošetrujúceho oddelenia. V kazuistike opisujeme liečbu hlbokej ranovej infekcie u pacienta po kardiochirurgickom výkone pomocou nového cefalosporínu 5....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu