This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty kabazitaxelom u pacienta predliečeného docetaxelom

Matej Hrnčár

Onkologická klinika SZU a FNsP FDR, Banská Bystrica

Úvod Vo vyspelých krajinách je karcinóm prostaty druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov a druhá najčastejšia príčina úmrtia na rakovinu. Liečba karcinómu prostaty je multimodálna a mala by byť multidisciplinárna. Pri dostupnosti moderných operačných techník, kvalitnej rádioterapie aj stále lepšej hormonálnej liečbe sa zdokonaľuje aj priestor v liečbe „tradičnej onkologickej“, a to v chemoterapii. Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, kabazitaxel, 2....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu