This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty kabazitaxelom u pacienta predliečeného docetaxelom

Matej Hrnčár

Onkologická klinika SZU a FNsP FDR, Banská Bystrica

Úvod Vo vyspelých krajinách je karcinóm prostaty druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov a druhá najčastejšia príčina úmrtia na rakovinu. Liečba karcinómu prostaty je multimodálna a mala by byť multidisciplinárna. Pri dostupnosti moderných operačných techník, kvalitnej rádioterapie aj stále lepšej hormonálnej liečbe sa zdokonaľuje aj priestor v liečbe „tradičnej onkologickej“, a to v chemoterapii. Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, kabazitaxel, 2....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu