This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty kabazitaxelom u pacienta predliečeného docetaxelom

Matej Hrnčár

Onkologická klinika SZU a FNsP FDR, Banská Bystrica

Úvod Vo vyspelých krajinách je karcinóm prostaty druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov a druhá najčastejšia príčina úmrtia na rakovinu. Liečba karcinómu prostaty je multimodálna a mala by byť multidisciplinárna. Pri dostupnosti moderných operačných techník, kvalitnej rádioterapie aj stále lepšej hormonálnej liečbe sa zdokonaľuje aj priestor v liečbe „tradičnej onkologickej“, a to v chemoterapii. Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, kabazitaxel, 2....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu