Najnovšie číslo Chronic Lymphocytic Leukemia News je tu!

6 prosince, 2019 12:26 pm Published by

Chronic Lymphocytic Leukemia News 2/2019 Slovak edititon.

Milí priaznivci, úvodným slovom vás prevedie MUDr. Ladislav Fekete, tematiku chronickej lymfocytárnej leukémie a malígnych lymfómov na ASH 2019 predstaví profesor prof. MUDr. Lukáš Smolej, PhD., a ďalej si budete môcť prečítať kazuistiku pacienta s refraktérnou/relabujúcou B-chronickou lymfocytovou leukémiou v podaní MUDr. Anny Vallovej.

Categorised in:

This post was written by admin

ÿ/m㰐ؽ