This site is intended for healthcare professionals

Aktuality

Paediatric News č. 1/2023

1. 3. 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

3. 2. 2023

Chystáme nové vydání Diabetology News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

3. 2. 2023

Připravované první číslo letošního roku bude zaměřeno na diabetické oko.

Event Report – ASH®

3. 2. 2023

Lednové vydání Event Reportu bylo věnováno výročnímu zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo v prosinci 2022 v New Orleans.

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

9. 1. 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

9. 1. 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

9. 1. 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.

PODPŮRNÁ LÉČBA Č. 4/2022

9. 1. 2023

Nové číslo Podpůrné léčby je zaměřeno na využití rekombinantních růstových faktorů erytropoezy (ESA) v léčbě anémií.

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26. 10. 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20. 10. 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

Partneři projektu