This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Léčba průlomové bolesti u pacientky mobilního hospice

Petra Garnolová

R.M.A. Centrum, s.r.o.

Klíčová slova: bolest, průlomová bolest, mobilní hospic, fentanyl   Úvod Problematika paliativní péče, tedy péče o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění, je v poslední době v České republice velmi diskutované téma. Podle výzkumu agentury STEM/MARK si přeje 78 % pacientů zemřít doma, ale realita je taková, že 70 % pacientů umírá v nemocnici nebo v léčebnách následné péče. Jedním z důvodů je obava...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu