This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Léčba průlomové bolesti sublingválním fentanylem

Jan Lejčko

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň KARIM, Centrum pro léčbu bolesti

Souhrn V České republice každoročně postihne více než 80 000 lidí onkologické onemocnění. Bolest je nejobávanějším příznakem nádorového nemocnění. V okamžiku diagnózy trpí bolestí přes 30 % pacientů, v pokročilé fázi onemocnění je to již 70 % a v terminálním stadiu cca 90 % nemocných. Vysokou prevalenci bolesti mají zejména nádory postihující skelet (až 80 %) jak primárně, tak sekundárně, nádory pankreatu, ve více než...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu