This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Léčba progredujícího metastatického melanomu BRAF a MEK inhibitory

Jaroslav Pavlas

Kožní oddělení LF OU a FN, Ostrava

Souhrn Kazuistika léčby metastatického melanomu kombinací BRAF a MEK inhibitoru přes progresi melanomu při stereotaktické radioterapii progredujících metastáz. Klíčová slova: melanom, BRAF inhibitor, MEK inhibitor, léčba přes progresi, stereotaktická radioterapie   Kazuistika Čtyřicetisedmiletá žena s anamnézou (8. 3. 201)1 excidovaného nodulárního melanomu pravého bérce Breslow 0,95 mm, bez ulcerace, se dvěma mitózami na mm², následně...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu