This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Léčba progredujícího metastatického melanomu BRAF a MEK inhibitory

Jaroslav Pavlas

Kožní oddělení LF OU a FN, Ostrava

Souhrn Kazuistika léčby metastatického melanomu kombinací BRAF a MEK inhibitoru přes progresi melanomu při stereotaktické radioterapii progredujících metastáz. Klíčová slova: melanom, BRAF inhibitor, MEK inhibitor, léčba přes progresi, stereotaktická radioterapie   Kazuistika Čtyřicetisedmiletá žena s anamnézou (8. 3. 201)1 excidovaného nodulárního melanomu pravého bérce Breslow 0,95 mm, bez ulcerace, se dvěma mitózami na mm², následně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu