This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Léčba progredujícího metastatického melanomu BRAF a MEK inhibitory

Jaroslav Pavlas

Kožní oddělení LF OU a FN, Ostrava

Souhrn Kazuistika léčby metastatického melanomu kombinací BRAF a MEK inhibitoru přes progresi melanomu při stereotaktické radioterapii progredujících metastáz. Klíčová slova: melanom, BRAF inhibitor, MEK inhibitor, léčba přes progresi, stereotaktická radioterapie   Kazuistika Čtyřicetisedmiletá žena s anamnézou (8. 3. 201)1 excidovaného nodulárního melanomu pravého bérce Breslow 0,95 mm, bez ulcerace, se dvěma mitózami na mm², následně...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu