This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Léčba progredujícího metastatického melanomu BRAF a MEK inhibitory

Jaroslav Pavlas

Kožní oddělení LF OU a FN, Ostrava

Souhrn Kazuistika léčby metastatického melanomu kombinací BRAF a MEK inhibitoru přes progresi melanomu při stereotaktické radioterapii progredujících metastáz. Klíčová slova: melanom, BRAF inhibitor, MEK inhibitor, léčba přes progresi, stereotaktická radioterapie   Kazuistika Čtyřicetisedmiletá žena s anamnézou (8. 3. 201)1 excidovaného nodulárního melanomu pravého bérce Breslow 0,95 mm, bez ulcerace, se dvěma mitózami na mm², následně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu