This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu

Vlastimila Čmejlová

Onkologická klinika FN Motol

Úvod Cílená léčba přinesla v posledních 20 letech významné prodloužení života pacientů s maligními nádory. Novým pokrokem v této oblasti bylo zavedení pertuzumabu (Perjeta, Roche) pro léčbu pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu HER2, brání její dimerizaci s jinými ligandy a zejména vzniku nejaktivnějšího dimeru HER2–HER3, takže tím doplňuje účinnost trastuzumabu. Pertuzumab...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu