This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu

Vlastimila Čmejlová

Onkologická klinika FN Motol

Úvod Cílená léčba přinesla v posledních 20 letech významné prodloužení života pacientů s maligními nádory. Novým pokrokem v této oblasti bylo zavedení pertuzumabu (Perjeta, Roche) pro léčbu pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu HER2, brání její dimerizaci s jinými ligandy a zejména vzniku nejaktivnějšího dimeru HER2–HER3, takže tím doplňuje účinnost trastuzumabu. Pertuzumab...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu