This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu

Vlastimila Čmejlová

Onkologická klinika FN Motol

Úvod Cílená léčba přinesla v posledních 20 letech významné prodloužení života pacientů s maligními nádory. Novým pokrokem v této oblasti bylo zavedení pertuzumabu (Perjeta, Roche) pro léčbu pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu HER2, brání její dimerizaci s jinými ligandy a zejména vzniku nejaktivnějšího dimeru HER2–HER3, takže tím doplňuje účinnost trastuzumabu. Pertuzumab...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu