This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu

Vlastimila Čmejlová

Onkologická klinika FN Motol

Úvod Cílená léčba přinesla v posledních 20 letech významné prodloužení života pacientů s maligními nádory. Novým pokrokem v této oblasti bylo zavedení pertuzumabu (Perjeta, Roche) pro léčbu pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu HER2, brání její dimerizaci s jinými ligandy a zejména vzniku nejaktivnějšího dimeru HER2–HER3, takže tím doplňuje účinnost trastuzumabu. Pertuzumab...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu