This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu

Vlastimila Čmejlová

Onkologická klinika FN Motol

Úvod Cílená léčba přinesla v posledních 20 letech významné prodloužení života pacientů s maligními nádory. Novým pokrokem v této oblasti bylo zavedení pertuzumabu (Perjeta, Roche) pro léčbu pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu HER2, brání její dimerizaci s jinými ligandy a zejména vzniku nejaktivnějšího dimeru HER2–HER3, takže tím doplňuje účinnost trastuzumabu. Pertuzumab...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu