This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Léčba pembrolizumabem ve 3. linii

Dana Suchánková, Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn Metastazující maligní melanom patří mezi nejhůře léčitelné nádory vůbec. Medián přežití se dlouho pohyboval kolem 6–9 měsíců. Průlom v léčbě nastal zavedením cílené terapie a zejména imunoterapie, která ovlivňuje kontrolní body imunitního systému, a posiluje tak protinádorovou imunitní odpověď. První používanou protilátkou se stal ipilimumab (anti-CTLA-4). Následný vývoj anti-PD-1 protilátek (pembrolizumabu a nivolumabu), které působí v mikroprostředí nádoru, znamenal...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu