This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Léčba pembrolizumabem ve 3. linii

Dana Suchánková, Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn Metastazující maligní melanom patří mezi nejhůře léčitelné nádory vůbec. Medián přežití se dlouho pohyboval kolem 6–9 měsíců. Průlom v léčbě nastal zavedením cílené terapie a zejména imunoterapie, která ovlivňuje kontrolní body imunitního systému, a posiluje tak protinádorovou imunitní odpověď. První používanou protilátkou se stal ipilimumab (anti-CTLA-4). Následný vývoj anti-PD-1 protilátek (pembrolizumabu a nivolumabu), které působí v mikroprostředí nádoru, znamenal...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu