This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Léčba pembrolizumabem ve 3. linii

Dana Suchánková, Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn Metastazující maligní melanom patří mezi nejhůře léčitelné nádory vůbec. Medián přežití se dlouho pohyboval kolem 6–9 měsíců. Průlom v léčbě nastal zavedením cílené terapie a zejména imunoterapie, která ovlivňuje kontrolní body imunitního systému, a posiluje tak protinádorovou imunitní odpověď. První používanou protilátkou se stal ipilimumab (anti-CTLA-4). Následný vývoj anti-PD-1 protilátek (pembrolizumabu a nivolumabu), které působí v mikroprostředí nádoru, znamenal...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu