This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Léčba pembrolizumabem ve 3. linii

Dana Suchánková, Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn Metastazující maligní melanom patří mezi nejhůře léčitelné nádory vůbec. Medián přežití se dlouho pohyboval kolem 6–9 měsíců. Průlom v léčbě nastal zavedením cílené terapie a zejména imunoterapie, která ovlivňuje kontrolní body imunitního systému, a posiluje tak protinádorovou imunitní odpověď. První používanou protilátkou se stal ipilimumab (anti-CTLA-4). Následný vývoj anti-PD-1 protilátek (pembrolizumabu a nivolumabu), které působí v mikroprostředí nádoru, znamenal...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu