This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Léčba pembrolizumabem ve 3. linii

Dana Suchánková, Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn Metastazující maligní melanom patří mezi nejhůře léčitelné nádory vůbec. Medián přežití se dlouho pohyboval kolem 6–9 měsíců. Průlom v léčbě nastal zavedením cílené terapie a zejména imunoterapie, která ovlivňuje kontrolní body imunitního systému, a posiluje tak protinádorovou imunitní odpověď. První používanou protilátkou se stal ipilimumab (anti-CTLA-4). Následný vývoj anti-PD-1 protilátek (pembrolizumabu a nivolumabu), které působí v mikroprostředí nádoru, znamenal...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu