This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Léčba pacienta žijícího pět let s neuroendokrinním nádorem plic a metastázami do jater

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod U asymptomatického 61letého nemocného bylo v září 2012 po polytraumatu provedeno CT vyšetření, při kterém byl zjištěn tumor plic s metastázami do jater. V rodinné anamnéze pacient uvedl úmrtí otce v 60 letech na nádor jater, ostatní anamnéza byla bezvýznamná. V osobní anamnéze byla zaznamenána hypertenze, chronická ICHS, trojnásobný CABG, stav po bypassu bilaterálně na dolních končetinách, stav po resekci žaludku pro krvácení. Dlouhodobě užíval Vasocardin,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu