This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Léčba mRCC – francouzská zkušenost

Klaudia Regináčová, Lenka Rušínová

FNKV RTO klinika

Léčba nádorů ledvin se od posledního tisíciletí značně vyvíjela. Díky novým preparátům se daří prodloužit PFS a OS a jejich využití v sekvenčním podávání. Nadějí do budoucna může být výzkum a preparáty, které budou vstupovat do algoritmu léčby karcinomu ledviny. Jedním z nejčastějších nádorových onemocnění urogenitálního traktu jsou nádory ledvin, a to na 3. místě....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu