This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Léčba mRCC – francouzská zkušenost

Klaudia Regináčová, Lenka Rušínová

FNKV RTO klinika

Léčba nádorů ledvin se od posledního tisíciletí značně vyvíjela. Díky novým preparátům se daří prodloužit PFS a OS a jejich využití v sekvenčním podávání. Nadějí do budoucna může být výzkum a preparáty, které budou vstupovat do algoritmu léčby karcinomu ledviny. Jedním z nejčastějších nádorových onemocnění urogenitálního traktu jsou nádory ledvin, a to na 3. místě....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu