This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Léčba mRCC – francouzská zkušenost

Klaudia Regináčová, Lenka Rušínová

FNKV RTO klinika

Léčba nádorů ledvin se od posledního tisíciletí značně vyvíjela. Díky novým preparátům se daří prodloužit PFS a OS a jejich využití v sekvenčním podávání. Nadějí do budoucna může být výzkum a preparáty, které budou vstupovat do algoritmu léčby karcinomu ledviny. Jedním z nejčastějších nádorových onemocnění urogenitálního traktu jsou nádory ledvin, a to na 3. místě....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu