This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího maligního melanomu kombinací dabrafenibu a trametinibu ve specifickém léčebném programu

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Klíčová slova: maligní melanom, metastatický, BRAF mutace, dabrafenib, trametinib, kombinace, léčebná odpověď, tolerance   Úvod Metastazující maligní melanom je velmi závažné onemocnění s nepříznivou prognózou a vysokou mortalitou. V posledním desetiletí se však prognóza pacientů zlepšila zavedením nových léků jak ze skupiny imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab), tak ze skupiny cílené biologické léčby (dabrafenib, vemurafenib, trametinib, cobimetinib). V popisu případu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu