This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího maligního melanomu kombinací dabrafenibu a trametinibu ve specifickém léčebném programu

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Klíčová slova: maligní melanom, metastatický, BRAF mutace, dabrafenib, trametinib, kombinace, léčebná odpověď, tolerance   Úvod Metastazující maligní melanom je velmi závažné onemocnění s nepříznivou prognózou a vysokou mortalitou. V posledním desetiletí se však prognóza pacientů zlepšila zavedením nových léků jak ze skupiny imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab), tak ze skupiny cílené biologické léčby (dabrafenib, vemurafenib, trametinib, cobimetinib). V popisu případu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu