This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího maligního melanomu kombinací dabrafenibu a trametinibu ve specifickém léčebném programu

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Klíčová slova: maligní melanom, metastatický, BRAF mutace, dabrafenib, trametinib, kombinace, léčebná odpověď, tolerance   Úvod Metastazující maligní melanom je velmi závažné onemocnění s nepříznivou prognózou a vysokou mortalitou. V posledním desetiletí se však prognóza pacientů zlepšila zavedením nových léků jak ze skupiny imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab), tak ze skupiny cílené biologické léčby (dabrafenib, vemurafenib, trametinib, cobimetinib). V popisu případu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu