This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího maligního melanomu kombinací dabrafenibu a trametinibu ve specifickém léčebném programu

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Klíčová slova: maligní melanom, metastatický, BRAF mutace, dabrafenib, trametinib, kombinace, léčebná odpověď, tolerance   Úvod Metastazující maligní melanom je velmi závažné onemocnění s nepříznivou prognózou a vysokou mortalitou. V posledním desetiletí se však prognóza pacientů zlepšila zavedením nových léků jak ze skupiny imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab), tak ze skupiny cílené biologické léčby (dabrafenib, vemurafenib, trametinib, cobimetinib). V popisu případu...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu