This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího maligního melanomu kombinací dabrafenibu a trametinibu ve specifickém léčebném programu

Ivona Mrázová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Klíčová slova: maligní melanom, metastatický, BRAF mutace, dabrafenib, trametinib, kombinace, léčebná odpověď, tolerance   Úvod Metastazující maligní melanom je velmi závažné onemocnění s nepříznivou prognózou a vysokou mortalitou. V posledním desetiletí se však prognóza pacientů zlepšila zavedením nových léků jak ze skupiny imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab), tak ze skupiny cílené biologické léčby (dabrafenib, vemurafenib, trametinib, cobimetinib). V popisu případu...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu