This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu v roce 2019

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Kolorektální karcinom (CRC) je v Evropě druhou a celosvětově třetí nejčastěji diagnostikovanou malignitou a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě v celosvětovém porovnání nejvyšší hodnoty incidence i mortality u tohoto onemocnění, nejvíce zatíženy jsou populace Maďarska, Slovenska a Norska. Česká republika je v evropském měřítku aktuálně na 15. místě v pořadí incidence CRC (GLOBOCAN 2018), přičemž ještě v roce 2008...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu