This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu v roce 2019

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Kolorektální karcinom (CRC) je v Evropě druhou a celosvětově třetí nejčastěji diagnostikovanou malignitou a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě v celosvětovém porovnání nejvyšší hodnoty incidence i mortality u tohoto onemocnění, nejvíce zatíženy jsou populace Maďarska, Slovenska a Norska. Česká republika je v evropském měřítku aktuálně na 15. místě v pořadí incidence CRC (GLOBOCAN 2018), přičemž ještě v roce 2008...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu