This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu v roce 2019

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Kolorektální karcinom (CRC) je v Evropě druhou a celosvětově třetí nejčastěji diagnostikovanou malignitou a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě v celosvětovém porovnání nejvyšší hodnoty incidence i mortality u tohoto onemocnění, nejvíce zatíženy jsou populace Maďarska, Slovenska a Norska. Česká republika je v evropském měřítku aktuálně na 15. místě v pořadí incidence CRC (GLOBOCAN 2018), přičemž ještě v roce 2008...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu