This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu v roce 2019

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Kolorektální karcinom (CRC) je v Evropě druhou a celosvětově třetí nejčastěji diagnostikovanou malignitou a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě v celosvětovém porovnání nejvyšší hodnoty incidence i mortality u tohoto onemocnění, nejvíce zatíženy jsou populace Maďarska, Slovenska a Norska. Česká republika je v evropském měřítku aktuálně na 15. místě v pořadí incidence CRC (GLOBOCAN 2018), přičemž ještě v roce 2008...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu