This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

 Igor Richter

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Technická univerzita Liberec, Fakulta zdravotnických studií

Úvod Karcinom prostaty řadíme mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Většina případů je diagnostikována v lokalizovaném stadiu. Příčinou je hlavně široce rozšířené vyšetřování koncentrace prostatického specifického antigenu a dostupnost urologické péče v ČR. U části pacientů je ale onemocnění diagnostikováno jako primárně metastatické, eventuálně může dojít k progresi po předchozí lokální terapii. Onemocnění je definováno...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu