This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

 Igor Richter

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Technická univerzita Liberec, Fakulta zdravotnických studií

Úvod Karcinom prostaty řadíme mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Většina případů je diagnostikována v lokalizovaném stadiu. Příčinou je hlavně široce rozšířené vyšetřování koncentrace prostatického specifického antigenu a dostupnost urologické péče v ČR. U části pacientů je ale onemocnění diagnostikováno jako primárně metastatické, eventuálně může dojít k progresi po předchozí lokální terapii. Onemocnění je definováno...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu