This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

 Igor Richter

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Technická univerzita Liberec, Fakulta zdravotnických studií

Úvod Karcinom prostaty řadíme mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Většina případů je diagnostikována v lokalizovaném stadiu. Příčinou je hlavně široce rozšířené vyšetřování koncentrace prostatického specifického antigenu a dostupnost urologické péče v ČR. U části pacientů je ale onemocnění diagnostikováno jako primárně metastatické, eventuálně může dojít k progresi po předchozí lokální terapii. Onemocnění je definováno...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu