This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

 Igor Richter

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Technická univerzita Liberec, Fakulta zdravotnických studií

Úvod Karcinom prostaty řadíme mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Většina případů je diagnostikována v lokalizovaném stadiu. Příčinou je hlavně široce rozšířené vyšetřování koncentrace prostatického specifického antigenu a dostupnost urologické péče v ČR. U části pacientů je ale onemocnění diagnostikováno jako primárně metastatické, eventuálně může dojít k progresi po předchozí lokální terapii. Onemocnění je definováno...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu