This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně a HER2-pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Metastatický karcinom prsu je velmi heterogenní onemocnění a jeho léčba i prognóza se odvíjejí mimo jiné od genetických a morfologických vlastností nádoru. Přesto, že se jedná o nevyléčitelné onemocnění, lze pacientkám vhodnou léčbou zajistit stabilizaci onemocnění, zlepšit, nebo alespoň udržet kvalitu života a často i prodloužit přežití. U hormonálně pozitivních karcinomů prsu jsme zvyklí na chronický průběh choroby. Do léčby HER2-pozitivních nádorů významným způsobem...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu