This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně a HER2-pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Metastatický karcinom prsu je velmi heterogenní onemocnění a jeho léčba i prognóza se odvíjejí mimo jiné od genetických a morfologických vlastností nádoru. Přesto, že se jedná o nevyléčitelné onemocnění, lze pacientkám vhodnou léčbou zajistit stabilizaci onemocnění, zlepšit, nebo alespoň udržet kvalitu života a často i prodloužit přežití. U hormonálně pozitivních karcinomů prsu jsme zvyklí na chronický průběh choroby. Do léčby HER2-pozitivních nádorů významným způsobem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu