This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně a HER2-pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Metastatický karcinom prsu je velmi heterogenní onemocnění a jeho léčba i prognóza se odvíjejí mimo jiné od genetických a morfologických vlastností nádoru. Přesto, že se jedná o nevyléčitelné onemocnění, lze pacientkám vhodnou léčbou zajistit stabilizaci onemocnění, zlepšit, nebo alespoň udržet kvalitu života a často i prodloužit přežití. U hormonálně pozitivních karcinomů prsu jsme zvyklí na chronický průběh choroby. Do léčby HER2-pozitivních nádorů významným způsobem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu