This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba metastatického hormonálně a HER2-pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Metastatický karcinom prsu je velmi heterogenní onemocnění a jeho léčba i prognóza se odvíjejí mimo jiné od genetických a morfologických vlastností nádoru. Přesto, že se jedná o nevyléčitelné onemocnění, lze pacientkám vhodnou léčbou zajistit stabilizaci onemocnění, zlepšit, nebo alespoň udržet kvalitu života a často i prodloužit přežití. U hormonálně pozitivních karcinomů prsu jsme zvyklí na chronický průběh choroby. Do léčby HER2-pozitivních nádorů významným způsobem...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu