This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Léčba MDS za pomoci erytropoezu stimulujících preparátů – co je nového?

Libor Červinek

Interní hematologická a onkologická klinika, MU Brno

Mezi pacienty s myelodysplastickým syndromem nízkého rizika zahrnujeme ty, kteří mají dle IPSS skórovacího prognostického systému nízké či intermediární riziko 1. Stěžejním problémem u těchto pacientů bývá anémie se všemi z ní vyplývajícími důsledky. Podpůrná terapie obsahující podávání krevních transfuzí představuje základní princip léčby těchto pacientů. Přesto má podávání krevních transfuzí četná rizika, jakými jsou přetížení organizmu železem,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu