This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Léčba MDS za pomoci erytropoezu stimulujících preparátů – co je nového?

Libor Červinek

Interní hematologická a onkologická klinika, MU Brno

Mezi pacienty s myelodysplastickým syndromem nízkého rizika zahrnujeme ty, kteří mají dle IPSS skórovacího prognostického systému nízké či intermediární riziko 1. Stěžejním problémem u těchto pacientů bývá anémie se všemi z ní vyplývajícími důsledky. Podpůrná terapie obsahující podávání krevních transfuzí představuje základní princip léčby těchto pacientů. Přesto má podávání krevních transfuzí četná rizika, jakými jsou přetížení organizmu železem,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu