This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Léčba MDS za pomoci erytropoezu stimulujících preparátů – co je nového?

Libor Červinek

Interní hematologická a onkologická klinika, MU Brno

Mezi pacienty s myelodysplastickým syndromem nízkého rizika zahrnujeme ty, kteří mají dle IPSS skórovacího prognostického systému nízké či intermediární riziko 1. Stěžejním problémem u těchto pacientů bývá anémie se všemi z ní vyplývajícími důsledky. Podpůrná terapie obsahující podávání krevních transfuzí představuje základní princip léčby těchto pacientů. Přesto má podávání krevních transfuzí četná rizika, jakými jsou přetížení organizmu železem,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu