This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Léčba MDS za pomoci erytropoezu stimulujících preparátů – co je nového?

Libor Červinek

Interní hematologická a onkologická klinika, MU Brno

Mezi pacienty s myelodysplastickým syndromem nízkého rizika zahrnujeme ty, kteří mají dle IPSS skórovacího prognostického systému nízké či intermediární riziko 1. Stěžejním problémem u těchto pacientů bývá anémie se všemi z ní vyplývajícími důsledky. Podpůrná terapie obsahující podávání krevních transfuzí představuje základní princip léčby těchto pacientů. Přesto má podávání krevních transfuzí četná rizika, jakými jsou přetížení organizmu železem,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu