This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Léčba kombinací BRAF a MEK inhibitory (dabrafenib + trametinib) u metastazujícího melanomu Výsledky léčby mozkových metastáz studie COMBI-MB a 5letého celkového přežití

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V dnešní době je léčba metastazujícího melanomu považována za již dobře zvládnutou otázku. Spíše je vedena diskuze, zda zahajovat léčbu melanomu vždy imunoterapií, protože zatím jen léčba s protilátkami anti-CTLA4 a anti-PD1 vedla u metastazujícího melanomu k dlouhodobým velmi příznivým výsledkům. Přesto musíme říci, že prvním průlomem v léčbě melanomu bylo odhalení mutace genu BRAF V600E/K. Nalezením látek, které umožnily blokovat produkt...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu