This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Léčba kombinací BRAF a MEK inhibitory (dabrafenib + trametinib) u metastazujícího melanomu Výsledky léčby mozkových metastáz studie COMBI-MB a 5letého celkového přežití

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V dnešní době je léčba metastazujícího melanomu považována za již dobře zvládnutou otázku. Spíše je vedena diskuze, zda zahajovat léčbu melanomu vždy imunoterapií, protože zatím jen léčba s protilátkami anti-CTLA4 a anti-PD1 vedla u metastazujícího melanomu k dlouhodobým velmi příznivým výsledkům. Přesto musíme říci, že prvním průlomem v léčbě melanomu bylo odhalení mutace genu BRAF V600E/K. Nalezením látek, které umožnily blokovat produkt...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu