This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Léčba kombinací BRAF a MEK inhibitory (dabrafenib + trametinib) u metastazujícího melanomu Výsledky léčby mozkových metastáz studie COMBI-MB a 5letého celkového přežití

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V dnešní době je léčba metastazujícího melanomu považována za již dobře zvládnutou otázku. Spíše je vedena diskuze, zda zahajovat léčbu melanomu vždy imunoterapií, protože zatím jen léčba s protilátkami anti-CTLA4 a anti-PD1 vedla u metastazujícího melanomu k dlouhodobým velmi příznivým výsledkům. Přesto musíme říci, že prvním průlomem v léčbě melanomu bylo odhalení mutace genu BRAF V600E/K. Nalezením látek, které umožnily blokovat produkt...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu