This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Léčba kombinací BRAF a MEK inhibitory (dabrafenib + trametinib) u metastazujícího melanomu Výsledky léčby mozkových metastáz studie COMBI-MB a 5letého celkového přežití

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V dnešní době je léčba metastazujícího melanomu považována za již dobře zvládnutou otázku. Spíše je vedena diskuze, zda zahajovat léčbu melanomu vždy imunoterapií, protože zatím jen léčba s protilátkami anti-CTLA4 a anti-PD1 vedla u metastazujícího melanomu k dlouhodobým velmi příznivým výsledkům. Přesto musíme říci, že prvním průlomem v léčbě melanomu bylo odhalení mutace genu BRAF V600E/K. Nalezením látek, které umožnily blokovat produkt...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu