This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Léčba kombinací BRAF a MEK inhibitory (dabrafenib + trametinib) u metastazujícího melanomu Výsledky léčby mozkových metastáz studie COMBI-MB a 5letého celkového přežití

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V dnešní době je léčba metastazujícího melanomu považována za již dobře zvládnutou otázku. Spíše je vedena diskuze, zda zahajovat léčbu melanomu vždy imunoterapií, protože zatím jen léčba s protilátkami anti-CTLA4 a anti-PD1 vedla u metastazujícího melanomu k dlouhodobým velmi příznivým výsledkům. Přesto musíme říci, že prvním průlomem v léčbě melanomu bylo odhalení mutace genu BRAF V600E/K. Nalezením látek, které umožnily blokovat produkt...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu