This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba hormonálně a HER2 dependentních karcinomů prsu

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Souhrn Tumory prsu představují závažný socioekonomický problém. S rozvojem molekulárně biologických metod je nyní možná jejich podrobná kategorizace a následná odpovídající léčba. Vedle standardní chemoterapie či hormonální terapie ukázala u předem definovaných tumorů svou nezastupitelnou roli i cílená léčba v čele s blokádou rodiny EGF receptorů u nádorů s jejich zvýšenou expresí či amplifikací příslušného genu. U diseminovaných či lokálně pokročilých inoperabilních nádorů prsu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu