This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba hormonálně a HER2 dependentních karcinomů prsu

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Souhrn Tumory prsu představují závažný socioekonomický problém. S rozvojem molekulárně biologických metod je nyní možná jejich podrobná kategorizace a následná odpovídající léčba. Vedle standardní chemoterapie či hormonální terapie ukázala u předem definovaných tumorů svou nezastupitelnou roli i cílená léčba v čele s blokádou rodiny EGF receptorů u nádorů s jejich zvýšenou expresí či amplifikací příslušného genu. U diseminovaných či lokálně pokročilých inoperabilních nádorů prsu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu