This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba hormonálně a HER2 dependentních karcinomů prsu

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Souhrn Tumory prsu představují závažný socioekonomický problém. S rozvojem molekulárně biologických metod je nyní možná jejich podrobná kategorizace a následná odpovídající léčba. Vedle standardní chemoterapie či hormonální terapie ukázala u předem definovaných tumorů svou nezastupitelnou roli i cílená léčba v čele s blokádou rodiny EGF receptorů u nádorů s jejich zvýšenou expresí či amplifikací příslušného genu. U diseminovaných či lokálně pokročilých inoperabilních nádorů prsu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu