This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba hormonálně a HER2 dependentních karcinomů prsu

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Souhrn Tumory prsu představují závažný socioekonomický problém. S rozvojem molekulárně biologických metod je nyní možná jejich podrobná kategorizace a následná odpovídající léčba. Vedle standardní chemoterapie či hormonální terapie ukázala u předem definovaných tumorů svou nezastupitelnou roli i cílená léčba v čele s blokádou rodiny EGF receptorů u nádorů s jejich zvýšenou expresí či amplifikací příslušného genu. U diseminovaných či lokálně pokročilých inoperabilních nádorů prsu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu