This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Léčba hormonálně a HER2 dependentních karcinomů prsu

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Souhrn Tumory prsu představují závažný socioekonomický problém. S rozvojem molekulárně biologických metod je nyní možná jejich podrobná kategorizace a následná odpovídající léčba. Vedle standardní chemoterapie či hormonální terapie ukázala u předem definovaných tumorů svou nezastupitelnou roli i cílená léčba v čele s blokádou rodiny EGF receptorů u nádorů s jejich zvýšenou expresí či amplifikací příslušného genu. U diseminovaných či lokálně pokročilých inoperabilních nádorů prsu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu