This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Léčba diabetické dyslipidemie v roce 2014

Michal Vrablík

Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika VFN a 1. LF UK

Postupný rozvoj poruchy glukózové homeostázy od inzulinové rezistence (kompenzované hyperinzulinemií) až po manifestní diabetes mellitus 2. typu jde ruku v ruce se změnami metabolismu sérových lipidů a lipoproteinů. Tyto komplexní změny metabolismu charakterizované odlišnou kvalitou i kvantitou sérových lipoproteinů se rozvíjejí již od vzniku inzulinové rezistence a prohlubují se spolu se snižováním inzulinové senzitivity a nárůstem inzulinové deficience. Z hlediska metabolismu lipoproteinových částic se...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu