This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Léčba BRAF-mutovaného maligního melanomu

Ivo Kocák 1, Zdeněk Řehák 2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno

Na dvou příkladech demonstrujeme dlouhodobé přežití pa­cientů s inoperabilním generalizovaným melanomem. Jedná se o pacienty léčené dabrafenibem jejichž doba léčitelnosti dosahuje dvouletého intervalu, úmrtí zatím nebylo zaznamenáno, v jednom případě trvá dosažená kompletní remise na léčbě.   Pacient narozený v roce 1953 s manifestním tumorem v levé bederní krajině, klinicky imponující jako origo melanom. Na chirurgii v místě bydliště mu byla snesena primární morfa, histologicky...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu