This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Léčba BRAF-mutovaného maligního melanomu

Ivo Kocák 1, Zdeněk Řehák 2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno

Na dvou příkladech demonstrujeme dlouhodobé přežití pa­cientů s inoperabilním generalizovaným melanomem. Jedná se o pacienty léčené dabrafenibem jejichž doba léčitelnosti dosahuje dvouletého intervalu, úmrtí zatím nebylo zaznamenáno, v jednom případě trvá dosažená kompletní remise na léčbě.   Pacient narozený v roce 1953 s manifestním tumorem v levé bederní krajině, klinicky imponující jako origo melanom. Na chirurgii v místě bydliště mu byla snesena primární morfa, histologicky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu