This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Léčba BRAF-mutovaného maligního melanomu

Ivo Kocák 1, Zdeněk Řehák 2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno

Na dvou příkladech demonstrujeme dlouhodobé přežití pa­cientů s inoperabilním generalizovaným melanomem. Jedná se o pacienty léčené dabrafenibem jejichž doba léčitelnosti dosahuje dvouletého intervalu, úmrtí zatím nebylo zaznamenáno, v jednom případě trvá dosažená kompletní remise na léčbě.   Pacient narozený v roce 1953 s manifestním tumorem v levé bederní krajině, klinicky imponující jako origo melanom. Na chirurgii v místě bydliště mu byla snesena primární morfa, histologicky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu