This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Léčba BRAF-mutovaného maligního melanomu

Ivo Kocák 1, Zdeněk Řehák 2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno

Na dvou příkladech demonstrujeme dlouhodobé přežití pa­cientů s inoperabilním generalizovaným melanomem. Jedná se o pacienty léčené dabrafenibem jejichž doba léčitelnosti dosahuje dvouletého intervalu, úmrtí zatím nebylo zaznamenáno, v jednom případě trvá dosažená kompletní remise na léčbě.   Pacient narozený v roce 1953 s manifestním tumorem v levé bederní krajině, klinicky imponující jako origo melanom. Na chirurgii v místě bydliště mu byla snesena primární morfa, histologicky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu