This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Léčba BRAF-mutovaného maligního melanomu

Ivo Kocák 1, Zdeněk Řehák 2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno

Na dvou příkladech demonstrujeme dlouhodobé přežití pa­cientů s inoperabilním generalizovaným melanomem. Jedná se o pacienty léčené dabrafenibem jejichž doba léčitelnosti dosahuje dvouletého intervalu, úmrtí zatím nebylo zaznamenáno, v jednom případě trvá dosažená kompletní remise na léčbě.   Pacient narozený v roce 1953 s manifestním tumorem v levé bederní krajině, klinicky imponující jako origo melanom. Na chirurgii v místě bydliště mu byla snesena primární morfa, histologicky...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu