This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Léčba anti-PD-1 inhibitorem a BRAF mutovaný maligní melanom

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové

Souhrn Léčba maligního melanomu se za posledních 10 let významně změnila. V současné době existuje široká škála léků, které zlepšily přežití pacientů s metastatickým maligním melanomem. Kazuistika poukazuje na účinnost anti-PD-1 protilátky (pembrolizumab) v rámci vyšší linie léčby u pacienta s BRAF mutovanou formou. Klíčová slova: maligní melanom, pembrolizumab, BRAF inhibitor   Summary Treatment of...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu