This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Léčba anti-PD-1 inhibitorem a BRAF mutovaný maligní melanom

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové

Souhrn Léčba maligního melanomu se za posledních 10 let významně změnila. V současné době existuje široká škála léků, které zlepšily přežití pacientů s metastatickým maligním melanomem. Kazuistika poukazuje na účinnost anti-PD-1 protilátky (pembrolizumab) v rámci vyšší linie léčby u pacienta s BRAF mutovanou formou. Klíčová slova: maligní melanom, pembrolizumab, BRAF inhibitor   Summary Treatment of...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu