This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Léčba anti-PD-1 inhibitorem a BRAF mutovaný maligní melanom

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové

Souhrn Léčba maligního melanomu se za posledních 10 let významně změnila. V současné době existuje široká škála léků, které zlepšily přežití pacientů s metastatickým maligním melanomem. Kazuistika poukazuje na účinnost anti-PD-1 protilátky (pembrolizumab) v rámci vyšší linie léčby u pacienta s BRAF mutovanou formou. Klíčová slova: maligní melanom, pembrolizumab, BRAF inhibitor   Summary Treatment of...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu