This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Léčba anti-PD-1 inhibitorem a BRAF mutovaný maligní melanom

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové

Souhrn Léčba maligního melanomu se za posledních 10 let významně změnila. V současné době existuje široká škála léků, které zlepšily přežití pacientů s metastatickým maligním melanomem. Kazuistika poukazuje na účinnost anti-PD-1 protilátky (pembrolizumab) v rámci vyšší linie léčby u pacienta s BRAF mutovanou formou. Klíčová slova: maligní melanom, pembrolizumab, BRAF inhibitor   Summary Treatment of...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu