This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Léčba anti-PD-1 inhibitorem a BRAF mutovaný maligní melanom

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové

Souhrn Léčba maligního melanomu se za posledních 10 let významně změnila. V současné době existuje široká škála léků, které zlepšily přežití pacientů s metastatickým maligním melanomem. Kazuistika poukazuje na účinnost anti-PD-1 protilátky (pembrolizumab) v rámci vyšší linie léčby u pacienta s BRAF mutovanou formou. Klíčová slova: maligní melanom, pembrolizumab, BRAF inhibitor   Summary Treatment of...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu