This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu: kde se nacházíme a kam směřujeme při výběru kombinačního režimu v 1. linii léčby pokročilého a metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Současná medicína nabízí dva kombinační režimy chemoterapie v léčbě metastatického adenokarcinomu pankreatu, které mohou soutěžit o prvenství při zařazení do 1. linie léčby. Velmi špatná prognóza onemocnění nás nutí hledat nové léčebné postupy. Monoterapie gemcitabinem byla konfrontována s kombinační léčbou režimem FOLFIRINOX ve studii RODIGE 4/ACCORD 11, která byla první studií fáze III a prokázala jednoznačnou výhodu polychemoterapie ve schématu FOLFIRINOX,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu