This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu: kde se nacházíme a kam směřujeme při výběru kombinačního režimu v 1. linii léčby pokročilého a metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Současná medicína nabízí dva kombinační režimy chemoterapie v léčbě metastatického adenokarcinomu pankreatu, které mohou soutěžit o prvenství při zařazení do 1. linie léčby. Velmi špatná prognóza onemocnění nás nutí hledat nové léčebné postupy. Monoterapie gemcitabinem byla konfrontována s kombinační léčbou režimem FOLFIRINOX ve studii RODIGE 4/ACCORD 11, která byla první studií fáze III a prokázala jednoznačnou výhodu polychemoterapie ve schématu FOLFIRINOX,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu