This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu: kde se nacházíme a kam směřujeme při výběru kombinačního režimu v 1. linii léčby pokročilého a metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Současná medicína nabízí dva kombinační režimy chemoterapie v léčbě metastatického adenokarcinomu pankreatu, které mohou soutěžit o prvenství při zařazení do 1. linie léčby. Velmi špatná prognóza onemocnění nás nutí hledat nové léčebné postupy. Monoterapie gemcitabinem byla konfrontována s kombinační léčbou režimem FOLFIRINOX ve studii RODIGE 4/ACCORD 11, která byla první studií fáze III a prokázala jednoznačnou výhodu polychemoterapie ve schématu FOLFIRINOX,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu