This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu: kde se nacházíme a kam směřujeme při výběru kombinačního režimu v 1. linii léčby pokročilého a metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Současná medicína nabízí dva kombinační režimy chemoterapie v léčbě metastatického adenokarcinomu pankreatu, které mohou soutěžit o prvenství při zařazení do 1. linie léčby. Velmi špatná prognóza onemocnění nás nutí hledat nové léčebné postupy. Monoterapie gemcitabinem byla konfrontována s kombinační léčbou režimem FOLFIRINOX ve studii RODIGE 4/ACCORD 11, která byla první studií fáze III a prokázala jednoznačnou výhodu polychemoterapie ve schématu FOLFIRINOX,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu