This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Křehkost a diabetes mellitus

Jindřich Olšovský

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Komentář k článku o syndromu křehkosti z pohledu diabetologa   Souhrn Diabetes v anamnéze je velmi často nemocí vedoucí ke geriatrické křehkosti ve stáří. Způsobovat může invaliditu, morbiditu i zvýšenou mortalitu. Proto je důležité včas rozpoznat příznaky křehkosti a okamžitě na ně reagovat. Do prevence patří opatření zmíněná MUDr. Novákovou (model FRAILTY), u diabetika ale...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu