This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Krásné časy

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Také jste se donedávna vyznali v léčebném algoritmu léčby světlobuněčného karcinomu ledviny? V adjuvanci nám nefunguje zatím významně nic, v léčbě pokročilého nebo metastatického onemocnění je to již jiná. Sunitinib se soutěžícím pazopanibem, který sice ve srovnávací studii prokázal pouze, že není horší, ale má menší vedlejší účinky. To se převádí ve zdravotnickém slangu do věty „jaterní testy nebolí“. Naproti tomu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu