This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Krásné časy

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Také jste se donedávna vyznali v léčebném algoritmu léčby světlobuněčného karcinomu ledviny? V adjuvanci nám nefunguje zatím významně nic, v léčbě pokročilého nebo metastatického onemocnění je to již jiná. Sunitinib se soutěžícím pazopanibem, který sice ve srovnávací studii prokázal pouze, že není horší, ale má menší vedlejší účinky. To se převádí ve zdravotnickém slangu do věty „jaterní testy nebolí“. Naproti tomu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu