This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Krásné časy

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Také jste se donedávna vyznali v léčebném algoritmu léčby světlobuněčného karcinomu ledviny? V adjuvanci nám nefunguje zatím významně nic, v léčbě pokročilého nebo metastatického onemocnění je to již jiná. Sunitinib se soutěžícím pazopanibem, který sice ve srovnávací studii prokázal pouze, že není horší, ale má menší vedlejší účinky. To se převádí ve zdravotnickém slangu do věty „jaterní testy nebolí“. Naproti tomu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu