This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Krásné časy

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Také jste se donedávna vyznali v léčebném algoritmu léčby světlobuněčného karcinomu ledviny? V adjuvanci nám nefunguje zatím významně nic, v léčbě pokročilého nebo metastatického onemocnění je to již jiná. Sunitinib se soutěžícím pazopanibem, který sice ve srovnávací studii prokázal pouze, že není horší, ale má menší vedlejší účinky. To se převádí ve zdravotnickém slangu do věty „jaterní testy nebolí“. Naproti tomu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu